აღწერა
ენა: ქართული სასწავლო რესურსები: ვიდეო ლექცია, ტესტი, გამოცდა
ხანგრძლივობა: 25 სთ კურსის ტიპი: თვით-რეგისტრირებადი
დონე: დამწყები აუცილებელი ინსტრუმენტები: ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერი
დაშვების წინაპირობა: არ გააჩნია