საქართველოს კონსტიტუცია

სასწავლო კურსის მიზანია, მონაწილე გაეცნოს საქართველოს კონსტიტუციას, მის ფუნდამენტურ პრინციპებს, საქართველოში კონსტიტუციონალიზმის განვითარების ისტორიასა და კონსტიტუციურ რეფორმებს, კონსტიტუციით დაფუძნებულ ძირითად ინსტიტუტებს.