საქართველოს პარლამენტის სტრუქტურული ერთეულები და მათი ფუნქციები

  • პედაგოგები
  • მარინე ასათიანი |

კურსის ინფორმაცია

ტრენერი

მარინე ასათიანი

მარინე ასათიანი

ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტი; დეპარტამენტის უფროსი