საქართველოს კონსტიტუცია

  • პედაგოგები
  • თორნიკე ჭეიშვილი |

სასწავლო კურსის მიზანია, მონაწილე გაეცნოს საქართველოს კონსტიტუციას, მის ფუნდამენტურ პრინციპებს, საქართველოში კონსტიტუციონალიზმის განვითარების ისტორიასა და კონსტიტუციურ რეფორმებს, კონსტიტუციით დაფუძნებულ ძირითად ინსტიტუტებს.

კურსის ინფორმაცია

ტრენერი

თორნიკე ჭეიშვილი

თორნიკე ჭეიშვილი

პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტი; პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი