საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი (საკანონმდებლო პროცესი)

  • პედაგოგები
  • ანრი ოხანაშვილი |
ენა: ქართული სასწავლო რესურსები: ვიდეო ლექცია, ტესტი, გამოცდა
ხანგრძლივობა: 25 სთ კურსის ტიპი: თვით-რეგისტრირებადი
დონე: დამწყები აუცილებელი ინსტრუმენტები: ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერი
დაშვების წინაპირობა: არ გააჩნია  

კურსის ინფორმაცია

ტრენერი

ანრი ოხანაშვილი

ანრი ოხანაშვილი

პარლამენტის წევრები; პარლამენტის წევრი