მართლწერის საკითხები

  • პედაგოგები
  • თათა ომიაძე |

კურსის ინფორმაცია

ტრენერი

თათა ომიაძე

თათა ომიაძე

სასწავლო ცენტრი; ცენტრის უფროსი − განყოფილების უფროსი