საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი (საპარლამენტო კონტროლი)

  • პედაგოგები
  • მაკა წულაია |
ენა: ქართული სასწავლო რესურსები: ლექცია, ვიდეო ლექცია, ტესტი, ფინალური გამოცდა
ხანგრძლივობა: 25 სთ კურსის ტიპი: თვით-რეგისტრირებადი
დონე: დამწყები აუცილებელი ინსტრუმენტები: ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერი
დაშვების წინაპირობა: არ გააჩნია  

კურსის ინფორმაცია

კურსის მასალა

ტრენერი

მაკა წულაია

მაკა წულაია

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის აპარატი; მთავარი სპეციალისტი
საქართველოს პარლამენტის სასწავლო ცენტრის შიდა ტრენერი